ข้อมูล eBook

ชื่อ: เจ็ดนางฟ้า

ผู้แต่ง: ดำรงค์ พิณคุณ

สำนักพิมพ์: ดำรงค์ พิณคุณ

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เจ็ดนางฟ้า หลักคิด เจ็ดประการในการเป็น " ผู้นำ " เจ็ดนางฟ้าจะมาเป็นผู้ชี้แนะ และแนะนำวิธีในการเป็นผู้นำที่ดี มีความสุข และ ประสบความสำเร็จ