ข้อมูล eBook

ชื่อ: จิตวิทยาปรับตัวทุกสถานการณ์

ผู้แต่ง: กองบรรณาธิการ

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

80 หลุมพลางของชีวิตที่ต้องเตรียมรับมือ นำเสนอจุดอ่อนของจิตใจมนุษย์ในด้านต่างๆ เช่น อารมณ์ ความรู้สึก ความมุ่งหวัง ท่าที และพฤติกรรม

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-11-05 01:16
2018-10-11 01:17
2018-01-01 01:06